TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

Α. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. Στο Μητρώο αυτό θα καταχωρηθούν με πλήρη στοιχεία επώνυμων διευθύνσεων, τηλεφώνων σταθερών, κινητών, e-mail, ιστοσελίδες και των παρακάτω Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Αρχών Θρησκευτικών, Δημοτικών Περιφέρειας, ως και επίσημο πρωτόκολλο Ν. Σερρών, Λεκανοπεδίου Αττικής και ακόμα φίλων της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων. Το Μητρώο θα περιλαμβάνει:

α) Μέλη-Συλλόγους που ανήκουν στην Ο.Σ.Σ.Α

β) Μέλη των κατ΄ιδίαν Συλλόγων που λειτουργούν στην Αττική και ανήκουν στην Ο.Σ.Σ.Α.

γ) Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των ανωτέρω Συλλόγων.

δ) Μέλη των Συλλόγων της Ομοσπονδίας Σερραϊκών Συλλόγων και Σωματείων Θεσσαλονίκης.

ε) Προεδρείο και Συμβούλους Δ. Συμβουλίου της Ο.Σ.Σ.Α. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

στ) Προεδρείο και Συμβούλους Δ. Συμβουλίου και μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Σερραϊκών Συλλόγων και Σωματείων Θεσ/νικης.

ζ) Πολιτιστικούς Συλλόγους που εδρεύουν στο Ν. Σερρών (επωνυμία, διεύθυνση, Πρόεδρο κλπ).

η) Πρωτόκολλον επισήμων στο Ν. Σερρών (Περιφέρεια, Εκκλησιαστικές Αρχές, Δήμαρχοι, Λοιπές Αρχές ως και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Επιμελήτρια, Εκπαιδευτικούς κλπ.).

θ) Πρωτόκολλο Επισήμων στο Λεκανοπέδιο Αττικής

ι) Πρωτόκολλο φίλων των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας της Ο.Σ.Σ.Α. που διαμένουν στην Αττική από όλες τις τάξεις πνευματικού δυναμικού,δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, ελευθέρων επαγγελματιών, κλπ που διαμένουν στην Αττική.

κ) Ομοσπονδίες που λειτουργούν στην Αττική και αντιπροσωπεύουν όλα τα διαμερίσματα της χώρας.

κα) Προεδρείο και μέλη Δ. Συμβουλίου της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας των Συλλόγων που ανήκουν σ΄ αυτήν, ως και των άλλων Μακεδονικών Συλλόγων που εδρεύουν στην Αττική.

κβ) Συλλόγους και μέλη του απόδημου Ελληνισμού που εδρεύουν ΗΠΑ- ΚΑΝΑΔΑ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και αλλού όπως αυτοί είναι καταχωρημένοι στο διαδίκτυο.

2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Δημιουργία στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ιστοσελίδας της Ο.Σ.Σ.Α., απόκτηση email για την δημοσιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων αλλά και της καταγραφής αυτών στο διαδίκτυο.

          Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει:

α) ίδρυση της ΟΣΣΑ, καταστατικό σκοπούς διεύθυνση Γραφείου τηλέφωνα, e-mail κλπ.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΣΑ

γ) Στήλες για κάθε Σύλλογο-μέλος της ΟΣΣΑ με το ιστορικό ίδρυσης, σκοπούς, διευθύνσεις Γραφείου τηλέφωνα, e-mail και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

δ) Πρόσκληση για κατάρτιση ηλεκτρονικού επαγγελματικού οδηγού όλων των επαγγελματιών που ασκούν και δραστηριοποιούνται στην Αττική με τα λογότυπά τους.

ε) Πρόσκληση για κατάρτιση ηλεκτρονικού επαγγελματικού καταλόγου όλων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ν. Σερρών και σε όλες τις περιφέρειες με τα λογότυπά τους.

στ) Η καταχώρηση στην ειδική στήλη του διαδικτύου των άνω καταλόγων με ετήσια συνδρομή 30 ευρώ ήτοι 0,80 λεπτά ημερησίως.

ζ) Έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία των άνω ηλεκτρονικών καταλόγων, με πρώτη έκδοση εντός διετίας.

η) Καταχώρηση στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας «Πανσερραϊκοί Παλμοί» που η έντυπη έκδοση έχει ανασταλεί για λόγους οικονομικούς, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων, ανακοινώσεις, άρθρα, μελέτες που θα αφορούν την πρόοδο και ανάπτυξη του Ν. Σερρών ή θα καλύπτουν άλλα στάδια ιστορικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κλπ ως και τα Σερραϊκά νέα, όπως δημοσιοποιούνται από τα Μ.Μ.Ε., Ν.Σερρών, για να λαμβάνουν άμεσα γνώση οι χρήστες της στήλης αυτής και να είναι ενήμεροι των γεγονότων της προόδου και της ανάπτυξης του Ν. Σερρών.

θ) Δημοσιοποίηση των λογαριασμών της ΟΣΣΑ που τηρεί στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών και πρόσκληση για κατάθεση οποιουδήποτε έστω και μικρού χρηματικού ποσού ή της χρέωσης του τηλεφώνου κάθε χρήστη έστω και με 2 ευρώ για ενίσχυση της ΟΣΣΑ προς υλοποίηση των σκοπών της.

ι) Δημιουργία ειδικής στήλης στην οποία θα καταχωρούνται αγγελίες ζήτησης και προσφοράς εργασίας προκειμένου οι Σερραίοι επιχειρηματίες αλλά και οι Μακεδόνες στην Αθήνα να στελεχώνουν το προσωπικό δυναμικό τους με Σερραίους που έχουν ανάγκη να εργασθούν. Σήμερα επιβάλλεται από κάθε άλλη φορά το αίσθημα της αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας που είναι και σκοπός της Ομοσπονδίας να αναπτυχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, σαν ένδειξη ανθρωπιάς προς τους συνανθρώπους μας.

κ) Καταχώρηση ιστοσελίδων και άλλων Μακεδονικών Σωματείων και Οργανώσεων, ώστε με αμφίδρομη επικοινωνία οι χρήστες να επισκέπτονται αμοιβαία τις ιστοσελίδες και να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη εμβέλεια στην επικοινωνία.

3) Εκτύπωση, διάθεση και κυκλοφορία CD της Α΄ και Β΄ Πανσερραϊκής γιορτής μέσω των Κυριακάτικων Εφημερίδων, ως και μέσω των Συλλόγων Αττικής, Θεσ/νικης και Ν. Σερρών για την προβολή της Ιστορίας και παράδοση του Νομού Σερρών.

4) Αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού του PC και απόκτηση νέου με εκτυπωτή για την υλοποίηση των επισημάνσεων και στόχων.

 

Β΄ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΩΝ

Άμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην προσέγγιση των νέων, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση θα αποτελέσουν την νέα δύναμη στο βωμό του εθελοντισμού και του πολιτισμού.

Επιβάλλεται η κατάρτιση επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί με την απογραφή των νέων (φοιτητών, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ), ίδρυση Γραμματείας ΝΕΩΝ ΟΣΣΑ και Παραρτήματα αυτών στον κάθε Σύλλογο. Η απογραφή μπορεί να γίνει άνετα μέσω της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα. Να επακολουθήσουν ειδικές εκδηλώσεις-δεξιώσεις-σχετικές ομιλίες και εισηγήσεις για το μέλλον.

 

2.Καθιέρωση ενιαίας εκδήλωσης κοπής πίττας και συνεστίασης όλων των μελών των Συλλόγων, κάθε χρόνο, στην οποία θα προβάλλονται σε videowall ο τουρισμός, η πρόοδος και η ανάπτυξη του Νομού Σερρών και θα πλαισιώνεται με χορευτικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες Μακεδόνες. Η πρώτη εκδήλωση με το σύνθημα ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 2013, θα συμπέσει με την συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωσή μας.

3. Οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων με επίκαιρα θέματα, προβολή ντοκυμαντέρ, ως σπήλαιο Αλιστράτης, Υδροβιότοπος Κερκίνης, προβολή ηθών και εθίμων της γενετείρας μας κλπ.

4. Πραγματοποίηση και οργάνωση εκδρομών μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Συνεργασία απόλυτη και συνεχής επικοινωνία με τις άλλες Ομοσπονδίες και Μακεδονικούς Συλλόγους, με τους Συλλόγους –μέλη της Ομοσπονδίας.

6. Συμμετοχή και αντιπροσώπευση της ΟΣΣΑ σε όλες τις εκδηλώσεις των Συλλόγων που ανήκουν στην ΟΣΣΑ αλλά και στην Παμμακεδονική Συνομοσπονδία και συνεργασία με τους συμπατριώτες μας που κατάγονται από το Ν. Σερρών και ανήκουν στον πνευματικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό κλπ κόσμο.

7.Πραγματοποίηση του Β. Πανσερραϊκού Συνεδρίου στην Αθήνα εντός του 2013 με την απελευθέρωση του Νομού μας, διοργάνωση συμποσίου- διημερίδας επανεξέταση των αποτελεσμάτων του Α΄ Πανσερραϊκού Συνεδρίου που έγινε στη Θεσ/νικη 17-18 του 2007 και ανάπτυξη επίκαιρων θεμάτων που θα αφορούν ιστορικά Λαογραφικά Περιβαλλοντικά, αξιοποίηση γαιοθερμίας, Πολιτιστικά Μνημεία κλπ που θα έχουν σχέση με το Νομό Σερρών αλλά και με θέματα γενικοτέρου ενδιαφέροντος.

8. Οργάνωση νέας δεξίωσης γνωριμίας, στα Γραφεία της Ομοσπονδίας όλων των καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, επιστημόνων, εμπόρων και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

9. Επιδίωξη και επικοινωνία με ομογενείς που κατοικούν στο εξωτερικό, για τη συμβολή τους με οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών της ΟΣΣΑ. Προσέγγιση και επαφή μέσω διαδικτύου.

10. Τράπεζα αίματος

11. Κατάρτιση πίνακος εγγραφής μελών δωρητών οργάνων σώματος.

12. Πραγματοποίηση ειδικής εκδήλωσης για το 2013 με Ύμνους βυζαντινούς πριν από τις ημέρες του Πάσχα, μετάκληση της χορωδίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης «Άγιος Νικήτας ο Νέος» σε Εκκλησιαστικό χώρο, ή σε άλλη αίθουσα και θα ζητηθεί να τεθεί υπό την αιγίδα και προστασία του Αρχιεπισκόπου Ελλάδος κ. Ιερώνυμου.

13. Πραγματοποίηση της Γ΄ Πανσερραϊκής Γιορτής στην Θεσ/νικη, οπότε αυτό κρίνεται εφικτό με συνεργασία της Ομοσπονδίας Συλλόγου και Σωματείων Θεσ/νικης.

14. Πραγματοποίηση διήμερης εκδρομής στο Δίο-Βεργίνα, με ταυτόχρονη εκδρομή της Ομοσπονδίας Θεσ/νικης, εντός της καλοκαιρινής περιόδου και συντονισμό των ενεργειών για την πραγματοποίηση του Β΄ Πανσερραϊκού Συνεδρίου..

15. Εγγραφή νέων μελών Σερραϊκών Συλλόγων στην Ομοσπονδία.

16. Ενίσχυση και συμπαράσταση της ΟΣΣΑ στους στόχους του κάθε Πολιτιστικού Συλλόγου που αποβλέπουν στην προβολή και διάδοση των Αγώνων και της Εθνικής Προσφοράς όλων των Ηρώων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Πατρίδας και κατάγονται από το Ν. Σερρών με κέντρο βάρος τον εθνικό μας ήρωα Εμμανουήλ Παπά που η σφραγίδα της Ομοσπονδίας, ως διακριτικό σήμα, φέρει την προτομή του.

 

Γ’ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στους στόχους της Ομοσπονδίας θα παραμένει πάντοτε η απόκτηση ιδιόκτητου χώρου ή προσωρινή αξιοποίηση κτιρίου του Δημοσίου προκειμένου να στεγασθεί το Πανσερραϊκό Πνευματικό Κέντρο που θα αποτελεί τον Πολιτιστικό Ναό του Ν. Σερρών στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Θα περιλαμβάνει την συστέγαση όλων των Συλλόγων, την λειτουργία τμημάτων σ΄αυτό που θα καλύπτουν τους φορείς του Πολιτισμού και την προβολή της ιστορίας των ηθών, εθίμων και την παράδοση της μεγάλης στους τομείς αυτούς κληρονομιά του τόπου μας.

          Να επαναπροσδιορισθεί το όραμα αυτό, να πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις να γίνει κυκλοφορία, αν είναι δυνατόν, ειδικού λαχείου και να υπάρξει ευρεία ενημέρωση μέσω του διαδικτύου στην ημεδαπή και στους απόδημους Σερραίους και Ελληνες πατριώτες.

          Οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενοι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι θα αποτελούν τον κορμό της δραστηριότητος της Ομοσπονδίας.

          Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, με τη στήριξη όλων, πρέπει να παραμείνει και από τους Συλλόγους φορείς, άσβεστη η φλόγα του Πολιτισμού της Ελλάδος.

          Η πραγματοποίηση των επιλεγμένων από τους ανωτέρω στόχους θα αποτελέσει αντικείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οποίο θα λειτουργήσει με τα εκτιθέμενα στο Παράρτημα Ι που συνοδεύει το παρόν πρόγραμμα δράσης.

          Το παραπάνω πρόγραμμα δράσης κατόπιν της από 21.3.2012 πρότασης εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ. κου Αριστείδη Δράγιου, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση αυτού της 2ας Απριλίου 2012 με την επιφύλαξη της προσαρμογής του και της συμπλήρωσης όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.