Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              

Τσιακμάκη  Αγγελική του Αθανασίουandriantas 1

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Καλοκύρη Αντιγόνη του Αλέξανδρου

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Φράγκος Δημήτριος του Αποστόλου

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαρός Κων/νος του Δημητρίου

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Βαρδάκη  Στυλιανή του Ιωσήφ

ΤΑΜΙΑΣ:                     Τόμπουλος Χρήστος του Κύρκου

ΤΑΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ:    Μπιλίτος Χρήστος του Γεωργίου 

                                  

ΜΕΛΗ:                          Γόρδης Νικόλαος του Θωμά

                                      Φάκας Αθανάσιος του Χρήστου