Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικο Συμβούλιο

Νίκη Λαζάρου-Σταμούλη           Πρόεδρος 

Μιχάλης Τραϊνός                        Γραμματέας 

Δροσσάς Νίκος                           Μέλος 

Κωνσταντάς Δημήτριος              Μέλος 

Ροδίτης Νόντας                           Μέλος