Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΡΩΤΑΙΩΝ

                         Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΡΑ  8-10   4ος ΟΡΟΦΟΣ   10678  ΑΘΗΝΑ

                         ΤΗΛ:  69 51 12 12 77

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:             ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         69 39 45 48 52

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:     ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                69 44 31 43 51

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ            69 79 44 89 84

ΤΑΜΙΑΣ:                  ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ             69 37 58 06 14

ΜΕΛΟΣ:                   ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ                   69 74 30 10 42

ΜΕΛΟΣ:                   ΓΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       69 32 63 06 76

ΜΕΛΟΣ:                   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ            69 44 31 56 01