Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΡΩΤΑΙΩΝ

                         Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΡΑ  8-10   4ος ΟΡΟΦΟΣ   10678  ΑΘΗΝΑ

                         ΤΗΛ:  69 51 12 12 77

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:             ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         69 39 45 48 52

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:     ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                69 44 31 43 51

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ            69 79 44 89 84

ΤΑΜΙΑΣ:                  ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ             69 37 58 06 14

ΜΕΛΟΣ:                   ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ                   69 74 30 10 42

ΜΕΛΟΣ:                   ΓΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       69 32 63 06 76

ΜΕΛΟΣ:                   ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ            69 44 31 56 01

 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Σερραϊκών Συλλόγων Αττικής (ΟΣΣΑ) με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκε το θάνατο του αγαπητού συμπατριώτη και φίλου μας Γεωργίου Ναλμπάντη. Ο Γεώργιος Ναλπάντης υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτέων Αττικής τον οποίο εκπροσώπησε με συνέπεια για πολλά χρόνια ως μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Σ.Α. Υπήρξε δραστήριο μέλος τόσο ως Πρόεδρος Συλλόγου Πρωτέων  όσο και ως μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Σ.Α. συμμετέχοντας με πάθος και δημιουργικότητα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων  και εκδηλώσεων τους. Εμείς οι φίλοι και συνεργάτες του θα θυμόμαστε πάντα τις θετικές προτάσεις του για οργανωτικά και πολιτιστικά θέματα της Ομοσπονδίας τις οποίες διατύπωνε πάντοτε με απλότητα, πάθος και πειθώ. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σερραϊκών Συλλόγων Αττικής απευθύνει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του και θα κάνει ότι μπορεί για να απαλύνει τον πόνο για το χαμό του. Εμεί οι φίλοι και συνεργάτες του θα τον θυμόμαστε για πάντα. Στη μνήμη του, το Δ.Σ. της Ο.Σ.Σ.Α., θα καταθέσει ένα χρηματικό ποσό στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Πρώτης Σερρών.

 

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Ο.Σ.Σ.Α.»